Features

Testimonials

ການເປີດກວ້າງການພັດທະນາ

ໂຄງ​ການ​ຕ່າງ​ໆ​ຂອງ​ອົງ​ການ Village Science ໄດ້​ທ້ອນ​ໂຮມ​ເອົາ ບັນ​ດາແບບ​ແຜນ ແລະ ຫລັກ​ການ​ທີ່​ດີ​ທີ່ສຸດ​ຂອງ​ວິ​ທີ​ການ​ທາງ​ວິທະຍາສາດ​ເຊັ່ນ​ວ່າ: ພວກ​ມັນ​ເປັນ​ແຫລ່ງ​ຂໍ້ມູນ​ທີ່​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕໍ່​ສາ​ທາ​ລະນະ, ພວກ​ມັນ​ຖືກ​ທົບ​ທວນ​ໂດຍ​ນັກ​ວິຊາ​ການ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ, ແລະ ພວກ​ມັນ​ກໍ​ກໍ່​ສ້າງ​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ການສ້າງຄວາມສາມາດ

ອົງ​ການ Village Science ໄດ້​ລິ​ເລີ່ມ ແລະ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ສ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ. ພວກ​ເຮົາ​ຊ່ວຍ​ສ້າງ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ ທັກ​ສະ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຍືນ​ຍົງ - ທັງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ແລະ ວັດ​ທະ​ນາ​ທຳ.

ການສະຫນອງຊັບພະຍາກອນ

ໂຄງ​ການ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ເຊັ່ນ​ວ່າ Raspberry Pi Community Hotspots ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ສະມາ​ຊິກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ອັນ​ຫລາກ​ຫລາຍ ແລະ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ນຳ​ສົ່ງ​ເນື້ອ​ຫາ​ທີ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຊຸມ​ຊົນ.

ການແລກປ່ຽນທົ່ວໂລກ

ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ໂຄງ​ຮ່າງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງຄົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນ ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີພວມພັດທະນາ ແລະ ປະເທດທີພັດທະນາແລ້ວ.

ເປັນຫຍັງຕ້ອງແມ່ນ Village Science?

ພວກເຮົາ​ກຳລັງ​ດຳ​ລົງ​ຊີວິດ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ທີ່​ມະນຸດ​ກຳລັງ​ປະເຊີນ​ກັບ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ນ່າ​ໆ​ປະການ ບາງ​ທີ ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ມັນ​ອາດ​ຈະ​ໃຫຍ່​ກວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ເຄີຍ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ກ່ອນ​ໃນ​ປະຫວັດ​ສາດ. ມັນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ພວກເຮົາ​ທີ່​ອາ​ໃສ​ໃນ​ຍຸກ​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້ ແລະ ດຽວ​ນີ້ ທີ​ຈະ​ພະຍາ​ຍາມ​ຫາ​ວິ​ທີ​ແກ້​ໃຂ​ບັນ​ຫາ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ.

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

(ແລະຊ່ວຍບອກຕໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາແດ່)

ຕິດ​ຕາມ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຫຍັງ​ແດ່​ທາງ ໂຊ​ໂຊ ເນັດ​ເວີກ. ແລະ ຢ່າ​ລື່ມ​ບອກ​ໝູ່​ເພື່ອນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອົງ​ການ Village Science ແດ່.

ເຮັດວຽກກັບອົງການ Village Science

ອົງ​ການ Village Science ຕ້ອງ​ການ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈາກ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໂຄງ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ “ໂຄງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທາງ​ດ້ານ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຍີ (iQuEST)”. ເຊິ່ງ​ຈະ​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ສົກ​ປີ​ນີ້. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ຕ່າງໆ​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ດ້ານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊອບ​ແວ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ການ​ສຶກ​ສາ, ການ​ສື່​ສານ, ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ. ຄຼິກ​ເຂົ້າ​ລິງ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​ເພື່ອ​ຮຽນ​ຮູ້​ຕື່ມ​ວ່າ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໂຕ​ໃດ​ແດ່​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ທັກ​ສະ​ຂອງ​ທ່ານ.​

ຄຼິກເຂົ້າລິງຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອຮຽນຮູ້ຕື່ມວ່າກິດຈະກຳຂອງພ ວກເຮົາໂຕໃດແດ່ທີ່ເໝາະສົມກັບທັກສະຂອງທ່ານ.​

ມາເປັນຄູຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ

ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ ຫລື ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ, ເຊີນ​ແວະ​ມາ​ລົມ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ ! ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ເຊາະ​ຫາ​ວິ​ທີ​ທາງ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ບັນ​ລຸ​ຜົນ.